ARTISTES A EIVISSA

Directori d’artistes del segle XX a Eivissa.

460 fitxes obertes, ordenades per ordre alfabètic, que es van completant, corregint i actualitzant a mesura que recollim informació rellevant i disposam de temps per transcriure-la. Tota la informació és propietat dels autors, i es pot utilitzar citant-ne la procedència

A (Abrams – Aue)

B (Bachem – Barrau – Burrut)

C (Cabayol – Calbet – Chico)

D (Da Rocha – Duttwyler)

E (Ehrenfeld – Essex)

F (Faber – Ferrer Guasch – Fulljames)

G (“Gabrielet” – Grimes – Guasch – Gutiérrez)

H (Haack – Hory – Humberto)

I (Ingeborg – Irriguible)

J (Jansens – Junyent)

K (Kauska – Kurter)

L (Laabs – López del Rey – Lund)

M (Madurga – Marí Ribas – Munford)

N (Nadal – Newby)

O (Ochoa – Orvay)

P (Padrós – Pomar – Puget – Punto)

Q (Quijada)

R (Riera – Rosa – Ruths)

S (Sabater – Swimmer)

T (Tarrassó – Tarrés – Tur)

U – V (Vadell – Verburgh – Villà – Vuibert)

W (Walsh – Wohlfarth – Wunderlich)

X – Y (Ylla – Yngmar)

Z (Zaragozá – “Zush”)

A (Abrams – Aue)

B (Bachem – Barrau – Burrut)

N (Nadal – Newby)

Q (Quijada)

X – Y (Ylla – Yngmar)