SOBRE EL NOSTRE PROJECTE

Aquesta pàgina vol ser un repositori d’informació sobre la pintura, l’art i els pintors d’Eivissa al segle XX. La limitació temporal bé donada per dos motius, el primer és perquè abans del segle XX hi ha ben poca cosa per contar, el segon perquè un estudi s’ha d’aturar a algun lloc.

La pàgina pretén recollir tota la tradició de la pintura del segle XX a Eivissa, també d’aquella que ara com ara està una mica abandonada, per no dir ignorada. No ens hem limitat a donar informació sobre pintors concrets, sinó que també hem anat recollint informació sobre el món que rodeja l’art: galeries, col·leccionistes, marxants, crítics, periodistes, grups, associacions, institucions artístiques, etc. Això ho hem complementat amb un apartat d’hemerografia, premsa, bibliografia i altra documentació complementària útil per l’estudi.

D’una banda trobareu aquesta informació duplicada o triplicada: la trobareu per artista, per galeria, per diari, …al corresponent apartat general, però quan la seva importància es consideri menor, també la trobareu només a la fitxa corresponent a l’artista o galeria.

Tanmateix fem una feina de recollida de dades que serà útil per a qualsevol estudiós, o simplement curiós, que vulgui saber més sobre l’art a Eivissa durant el segle XX.

Rebrem encantats, qualsevol informació útil que ens pugueu facilitar, així com imatges, referències biogràfiques (encara que pareguin anecdòtiques), bibliografia, etc.

Anem-hi!