Richards, Kaas.

Richards, Kaas (Kimberley (RSA) 1949) Les seves primeres exposicions foren a Johannesburg, Ciutat del Cap i Durban. Pintor i escultor, a Eivissa ha estat el precursor del treball escultòric amb la fusta de sabina. Va participar a Ibizart 73 a les Galeries J. Blanes de Palma

 

Referències:

Catàleg "XXI Salón de Arte. Ebusus. Fiestas Patronales 1961. Del 5 al 20 de agosto" Impremta 
Diario de Ibiza 
1973. Ibizart 73.

Bibliografia:

CABOT LLOMPART, J.Ibiza y sus pintores.Pàg. 198. El cita com artista resident a Eivissa

Enllaços externs:

Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. No hi és.