Ballús Burguete, Josep

(Barcelona, 1914 – Sant Antoni de Portmany, 1997)

Referències:

CABOT LLOMPART, J.Ibiza y sus pintores. Pàg.33,132

Bibliografia:

Enllaços externs:

Ballús Bruguete, Josep (Eeif) Pareix que el llinatge correcte seria “Burguete”

Una obra al Bloc “Paisajistas españoles del siglo XIX y XX”