Porta, Alberto “Zush”

Referències:

Bibliografia:

Revista Eivisa. Núm. 2. 1973. Eivissa catarsi o esteticisme. El món eivissenc del pintor estranger. Martí Bradley, Damià escuder

Enllaços externs:

Fonts:

Galeria: