Sala de Cultura de la Caixa de Pensions

Sala de Cultura de la Caixa de Pensions (1957 – 1990) Inaugurada el 1930, com entitat bancària, biblioteca i museu etnogràfic, no fou fins a 1957 que comença a prestar serveis de Galeria d’Art. L’exposició inaugural tingué lloc el 5 d’agost d’aquest any amb motiu de les festes patronals, amb una exposició de Vicent Ferrer Guasch. Hi exposaren, Emilio Laguna, David Walsh, Laureà Barrau, Antoni Pomar, Carloandrés i molts d’altres. Alguns pintors novells com Pep Marí o Rafel Tur Costa (1962) hi feren la seva primera exposició. L’octubre de 1966 acollí l’exposició dels primers premis de la I Biennal d’Eivissa. A les darreries dels anys seixanta, amb motiu del trasllat de l’entitat bancària a una nova seu al carrer de Joan Xicó també s’hi va traslladar la galeria. A finals dels anys noranta, una ampliació de les citades oficines bancàries va fer desaparèixer la galeria d’art.

Exposicions

1973. Exposició Johny Essex.

1974. Exposició Jonhy Essex

1975. Exposición Johny Essex en la Caja de Pensiones. Diario de Ibiza, 27.09.1975

1976. Exposició de Johny Essex a la Caixa de Pensions

1979. Johny Essex a “La Caixa”

Galeria