1974. Exposició Jonhy Essex

Caixa de Pensions. Del onze d’agost al trenta-u d’agost.

Johny Essex expone en la Caja de Pensiones. Diario de Ibiza, 24.08.1974