Laureà Barrau

BIOGRAFIA

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

CITES BIBLIOGRÀFIQUES

CABOT LLOMPART, JUAN. Ibiza y sus pintores. España. (Palma) 1979. ISBN

SABATER SERRA, GASPAR. La Pintura Contemporánea en Mallorca. Del Impresionismo a nuestros días. Tom I. España (Palma) 1972 Ediciones Cort. Segona Edició 1981.  ISBN 84 – 85049-91-8

VARIS AUTORS. Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. Deu volums. (Eivissa) 1989 – 2006. Consell Insular d’Eivissa

HEMEROTECA

Documents .jpg

Lincks a altres pàgines d’hemeroteques i premsa

Diaris, premsa escrita

Periódico de Ibiza