Inaugurada en Morella la exposición “Carloandrés. Retorn a Morella. 1965 – 1978”

La consellera de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur, se ha desplazado este fin de semana en Morella (Castelló) para asistir a la inauguración de la exposición “Carloandrés. Regreso a Morella. 1965 – 1978”, que cuenta con el apoyo del Instituto de Estudios Baleáricos.

También han sido presentes al acto inaugural el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el alacalde de la localidad, Rhamsés Ripollés, la concejala de Cultura, Rocio Querol, el artista ibicenco Carloandrés y el comisario de la muestra Andreu Carles López y Seguí.

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo con la compilación de la obra hecha en Morella por el pintor ibicenco entre 1965 y 1978. Además, el Ayuntamiento de Morella y la Generalitat Valenciana itineraran la muestra al Museo de Carme de Valencia, en Tortosa y otras localidades. El consistorio de Morella tiene la intención de crear una sala permanente en la ciudad dedicada a la obra de Carloandrés.

A la exposición se muestran dos grupos de obras claramente identificables por la técnica, el aceite sobre lienzo y la obra sobre papel, además de algunos dibujos, que las complementan.

La primera parte se compone de cincuenta y cinco telas al oleo. Los formatos son aquí muy variables, puesto que el pintor adapta el tema a un determinado formato; más pequeño en los apuntes, de tono intimista, más grandes, cuando quiere reflejar una composición grande. Entre estas obras hay las más antiguas, empezadas algunas entre 1965 y 1968. El grueso de este grupo es del periodo de 1968 y los primeros años setenta.

La segunda parte corresponde a las oleorel·les (pinturas al oleo sobre papel), los guaixos y, a modo de muestra, dos dibujos, uno a lápices y el otro a rotulador y tinta de bolígrafo. A las oleorel·les el pintor trabaja el oleo disuelto en aguarrás, en la manera de las acuarelas, remarcando puntualmente resaltos de pasta, que dan volumen y precisión.

 

Exposició a Morella “Carloandrés. Retorn a Morella. 1965 – 1978”

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, s’ha desplaçat aquest cap de setmana a Morella (Castelló) per assistir a la inauguració de l’exposició “Carloandrés. Retorn a Morella. 1965 – 1978”, que compta amb el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

També han estat presents a l’acte inaugural el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el batle de la localitat, Rhamsés Ripollés, la regidora de Cultura, Rocio Querol, l’artista eivissenc Carloandrés i el comissari de la mostra Andreu Carles López i Seguí.

Amb motiu de l’exposició s’ha editat un catàleg amb el recull de l’obra feta a  Morella pel pintor eivissenc entre 1965 i 1978. A més, l’Ajuntament de Morella i la Generalitat Valenciana itineraran la mostra al Museu del Carme de València, a Tortosa i altres localitats. El consistori morellà te la intenció de crear una sala permanent a la ciutat dedicada a l’obra de Carloandrés.

A l’exposició es mostren dos grups d’obres clarament identificables per la tècnica, l’oli sobre llenç i l’obra sobre paper, a més d’alguns dibuixos, que les complementen.

La primera part es compon de cinquanta-cinc teles a l’oli. Els formats són aquí molt variables, ja que el pintor adapta el tema a un determinat format; més petit en els apunts, de to intimista, més grans, quan vol reflectir una composició gran. Entre aquestes obres hi ha les més antigues, començades algunes entre 1965 i 1968. El gruix d’aquest grup és del període de 1968 i els primers anys setanta.

La segona part correspon a les oleorel·les (pintures a l’oli sobre paper), els guaixos i, a mode de mostra, dos dibuixos, un a llapis i l’altre a retolador i tinta de bolígraf. A les oleorel·les el pintor treballa l’oli dissolt en aiguarràs, a la manera de les aquarel·les, tot remarcant puntualment ressalts de pasta, que donen volum i precisió.

Exposició Ferrer Guasch a les Festes de la Terra 2017

Amb motiu de les Festes de la Terra, tindran lloc dues exposicions de l’artista Ferrer Guasch. Amdues exposicions s’inauguren dia 3 a les 20.00 hores. La primera a la Sla del Refectori de l’Ajuntament d’Eivissa i l’altra el mateix dia a la Sala Es Polvorí.

Ambdues exposicions han estat comissariades per Antoni Torres Martorell. L’exposició compta amb l’edició d’un catàleg amb obres del pintor

Retrospectiva de Carloandrés a Morella. Obres de 1965 a 1978

Aquesta exposició és fruit de la feliç coincidència entre la voluntat del consistori morellà, encapçalada pel seu batle Rhamsés Ripollés Puig, i la regidora de Cultura, Rocío Querol Carceller, per posar les seves sales a disposició de l’artista, i la il·lusió de Carloandrés per emprendre l’aventura de mostrar a Morella l’obra de tants d’anys de treball. Això i l’impuls de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de la Conselleria de Cultura, Transparència i Esports del Govern de les Illes Balears, l’han feta possible.

L’exposició ocupa les tres sales gòtiques de l’Ajuntament de Morella, antic Palau Reial i seu actual del consistori, la sala de Justícia, la sala del Consell i la Llotja.

A l’exposició es mostren dos grups d’obres clarament identificables per la tècnica, l’oli sobre llenç i l’obra sobre paper, a més d’alguns dibuixos, que les complementen.

La primera part es compon de cinquanta-cinc teles a l’oli. Els formats són aquí molt variables, ja que el pintor adapta el tema a un determinat format; més petit en els apunts, de to intimista, més grans, quan vol reflectir una composició gran. Entre aquestes obres hi ha les més antigues, començades algunes entre 1965 i 1968. El gruix d’aquest grup és del període de 1968 i els primers anys setanta.

La segona part correspon a les oleorel·les (pintures a l’oli sobre paper), els guaixos i, a mode de mostra, dos dibuixos, un a llapis i l’altre a retolador i tinta de bolígraf. A les oleorel·les el pintor treballa l’oli dissolt en aiguarràs, a la manera de les aquarel·les, tot remarcant puntualment ressalts de pasta, que donen volum i precisió.

Per la temàtica, hem dividit el catàleg en dues parts: el pintor als camps i el pintor als carrers. Dues visions complementàries del paisatge morellà.

Finalment, hem inclòs algunes fotografies de l’artista treballant a Morella. Les primeres, en blanc i negre, són de la seva primera visita, quan només arribar va començar, tot d’una, a pintar. Les altres, en color, mostren el pintor pintant als carrers de Morella i passejant a la recerca de localitzacions.

 

Andreu Carles López Seguí, comissari

Palma, juliol de 2017

“Carloandrés. Retorn a Morella. 1965 – 1978”

Sales Gòtiques de l’Ajunatment de Morella del 5 d’agost al 10 setembre

Residencia comisarial dedicada a Ferrer Guasch

Esta semana hay cuatro residencias de artistas y comisarios en Baleares a través del circuito TalentIB. En Mallorca, los comisarios Jesús Alcaide y Andrés Moreno Hoffmann aprovechan su residencia durante esta semana (del 17 al 23 de julio) en el Centro de Arte Contemporáneo Addaya para visitar estudios de artistas, galerías, centros de arte, etc, y buscar colaboraciones.

Adrés Moreno Hoffmann es el director de la Casa Hoffmann, una galería de arte de Bogotá dedicada al arte independiente y a los proyectos artísticos contemporáneos. El director de este espacio expositivo quiere conocer el contexto artístico de Mallorca para valorar posibles colaboraciones y buscar proyectos de exposiciones que se exhibirían en la Casa Hoffmann.

Durante su residencia en Addaya, Jesús Alcaide también colabora con la Galería Pelaires para elaborar un texto sobre el trabajo de Guillermo Rubí que le ha encargado el Centro Párraga de Murcia. El texto formará parte del catálogo que sale de la exposición “First time I ever made a mistake in my life” expuesta en el Centro Párraga entre diciembre de 2016 y enero de 2017.

En Ibiza, Andreu Carles López aprovecha una residencia de comisariado en el Archivo Histórico (del 15 de junio al 15 de agosto) para estudiar la catalogación de la obra del pintor ibicenco Vicent Ferrer Guasch. López tiene previsto localizar obras del artista y elaborar una propuesta técnica con la información que recoja a través de su residencia. Este año se conmemora el centenario del nacimiento del pintor, y la administración ibicenca ha organizado varias actividades dedicadas a su obra.

En Menorca, la artista visual Victoria García Masdeu se ha trasladado del 4 al 31 de julio a la Casa de Artistas de Montpalau para experimentar con el entorno y conocer el tejido cultural menorquín.

Más información sobre TalentIB

 

Residència comissarial dedicada a Ferrer Guasch

Aquesta setmana hi ha quatre residències d’artistes i comissaris arreu de les Illes Balears a través del circuit TalentIB. A Mallorca, els comissaris Jesús Alcaide i Andrés Moreno Hoffmann aprofiten la seva residència durant aquesta setmana (del 17 al 23 de juliol) al Centre d’Art Contemporani Addaya per visitar estudis d’artistes, galeries, centres d’art, etc, i cercar col·laboracions.

Adrés Moreno Hoffmann és el director de la Casa Hoffmann, una galeria d’art de Bogotà dedicada a l’art independent i als projectes artístics contemporanis. El director d’aquest espai expositiu vol conèixer el context artístic de Mallorca per valorar possibles col·laboracions i cercar projectes d’exposicions que s’exhibirien a la Casa Hoffmann.

Durant la seva residència a Addaya, Jesús Alcaide també col·labora amb la Galeria Pelaires per elaborar un text sobre el treball de Guillermo Rubí que li ha encarregat el Centro Párraga de Múrcia. El text formarà part del catàleg que surt de l’exposició “First time i ever made a mistake in my life” exposada al Centro Párraga entre desembre de 2016 i gener de 2017.

A Eivissa, Andreu Carles López aprofita una residència de comissariat a l’Arxiu Històric (del 15 de juny al 15 d’agost) per estudiar la catalogació de l’obra del pintor eivissenc Vicent Ferrer Guasch. López té previst localitzar obres de l’artista i elaborar una proposta tècnica amb la informació que reculli a través de la seva residència. Enguany es commemora el centenari del naixement del pintor, i l’administració eivissenca ha organitzat diverses activitats dedicades a la seva obra.

A Menorca, l’artista visual Victòria García Masdeu s’ha traslladat del 4 al 31 de juliol a la Casa d’Artistes de Montpalau per tal d’experimentar amb la natura i conèixer el teixit cultural menorquí.

El circuit d’arts visuals TalentIB neix amb l’objectiu de promoure l’intercanvi cultural entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior a través de la programació de residències d’artistes i de comissaris.

Poden participar en aquest circuit tots els equipaments culturals establerts a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que disposin d’una programació expositiva i d’activitats artístiques de reconeguda trajectòria.

Les residències d’artistes estan adreçades a artistes visuals residents a les Illes Balears o naturals de l’arxipèlag que vulguin desenvolupar un projecte de creació fora de la seva illa de residència o procedència. La participació ha d’implicar que l’artista participi en activitats programades que fomentin el coneixement i els contactes amb el teixit cultural de l’illa on té lloc la residència.

Les residències de comissariat estan adreçades a comissaris en general que vulguin desenvolupar un projecte de creació i tenen un interès especial a conèixer el sector artístic de les Illes. Els comissaris poden ser tant residents locals com de fora de les Illes Balears. En el cas dels comissaris residents a les Illes Balears, la participació ha d’implicar mobilitat fora de la seva illa de residència. En el cas dels comissaris de fora de les Illes Balears, la residència ha d’implicar la participació en un programa de visites a tallers d’artistes i equipaments expositius de les Illes Balears organitzat per l’equipament que acull el comissari.

Més informació sobre TalentIB