Museu Barrau

Situat al Passeig de s’Alamera, s’exposa part de l’obra d’aquest artista. Gran part de la seua obra forma part de col·leccions particulars. Aquest Museu, o Sala Museu, ha substituit a la Casa Museu Laureà Barrau