Fundació Carloandrés

Fundada l’any 2019 per la viuda i els hereus del pintor. Té per objecte la conservació i difusió de l’obra del pintor Carloandrés, així com la difusió, conservació i promoció de la pintura i els pintors del segle XX eivissenc.

Museu Barrau

Situat al Passeig de s’Alamera, s’exposa part de l’obra d’aquest artista. Gran part de la seua obra forma part de col·leccions particulars. Aquest Museu, o Sala Museu, ha substituit a la Casa Museu Laureà Barrau

Fons artístic del Consell de Formentera

Fons artístic del Consell d’Eivissa

Col·lecció Ramon Medina

Hemeroteca

Col·lecció López – Torres

Col·lecció Jordi

Col·lecció Antoni Torres Font

Museu Puget

El Museu ocupa l’antic Casal de Can Comasema. L’edifici alberga actualment la col•lecció de 130 obres pictòriques de Narcís Puget Riquer i de Narcís Puget Viñas, donades a l’Estat per la família. Es tracta d’olis i aquarel•les d’estil costumista, que recullen paisatges i escenes de la vida quotidiana a Eivissa de principis i de la meitat del segle XX. L’any 2003 l’Ajuntament d’Eivissa va cedir al Ministeri de Cultura Can Comasema per fer possible una exhibició pública de forma permanent. El Museu Puget va obrir les seues portes el 30 d’abril de 2007.

C/ Major, 18
07800 Eivissa

971 392 137

Referències

EEiF
Museu dels Pintors Puget ART El 1981 el pintor Narcís Puget Riquer va oferir en donació a l’Estat espanyol una col·lecció pictòrica que incloïa obres pròpies i del seu pare, Narcís Puget Viñas per tal que fossin exhibides a la casa coneguda com can Comasema, de titularitat municipal, que va ser cedida per a aquesta finalitat per l’Ajuntament d’Eivissa. Aquesta donació, formada per 40 olis i trenta dibuixos de Puget Viñas i per 29 aquarel·les i 29 dibuixos de Puget Riquer, va ser acceptada pel Reial decret 4130/1982 (BOE núm. 59 de 10 de març de 1983), amb la condició de constituir el Museu dels Pintors Puget. Aquest museu, que encara no està constituït oficialment el 2004, estarà instal·lat a la planta noble del l’immoble conegut com can Llaudis , situat al carrer Major núm. 18 de Dalt Vila. Aquest edifici és també conegut amb el nom de can Comasema, llinatge del marit de l’última Llaudis en línia directa, i amb aquest nom va ser recollit al llibreDie Balearen de l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria. Es tracta d’una casa senyorial d’estil gòtic florit tardà dels segles XV-XVI, que ha sofert nombroses modificacions i reformes al llarg del temps. A mitjan anys seixanta ja es feren les primeres obres per tal d’evitar la degradació de l’immoble, dirigides per l’arquitecte Antoni Alomar Esteve. Posteriorment, el 1985, va ser objecte de restauració per part del Ministeri de Cultura, en uns treballs dirigits per l’arquitecte Eduardo González Mercadé, que varen assegurar la seua integritat i conservació. A partir de l’any 1998 a través de la Subdirecció General de Museus i la Gerència d’Infraestructures del Ministeri d’Educació i Cultura s’han realitzat diverses intervencions dirigides per l’arquitecte Xavier Pallejà per una banda, i per l’altra, per l’arquitecta de la Gerència Celia Vinuesa, amb l’objectiu d’habilitar aquest edifici com a espai museístic, reparar algunes de les patologies existents, dotar-lo dels sistemes de seguretat i de climatizació adients, amb la finalitat de solucionar la problemàtica ambiental en tractar-se d’una exposició permanent de pintura i de dibuix. L’immoble actual està estructurat en tres plantes de diferents dimensions i nombre d’habitacions. El projecte museístic contempla que la planta superior o planta noble es destinarà a seu permanent de la col·lecció dels pintors Puget. A la planta baixa, a nivell de carrer, les habitacions pròximes a l’entrada constituiran la recepció, consigna, àrea de vendes i lavabos, mentre que la resta, situades a la façana nord i a l’altra banda del pati, es preveu que es converteixin en una sala d’exposicions temporals. La planta semisoterrani està destinada a ser una petita zona de treball, magatzems i àrea de descans. Aquesta actuació, a més de recuperar aquest important immoble com a seu permanent de l’obra dels pintors Puget, converteix can Llaudis en un important equipament cultural estratègicament situat a la part històrica de la ciutat i en un atractiu més de Dalt Vila. [JFG]

Hemeroteca