Es Polvorí

La Fundació Baleària gestiona des del novembre de 2011en règim de concessió, l’espai multicultural es Polvorísituat al baluard de Santa Llúcia d’Eivissa.

La Fundació Baleària realitza una programació cultural basada en l’intercanvi de produccions culturals entre les seves entitats col·laboradorestant de les Balears com de la Penínsulaaixí com posar aquest espai a disposició dels artistes i associacions d’Eivissa.

Actualment roman tancada des de l’any 2018

direccio-postal Baluard de Santa Llúcia, 1 07800 – Eivissa