El que hem avançat fins ara

15 de Setembre de 2016 • tracalics

Poc a poc anem avançant. Més o menys tenim engirgolada l’estructura bàsica, i malgrat que encara hi ha moltes mancances, ens anem apropant a l’estructura que volem tenir.

Veureu que no ens conformem amb reproduir els continguts externs, si no que hem començat una línia d’investigació pròpia. També estam centralitzant a la pàgina tots els recursos coneguts

Prompte aquesta pàgina serà una eina de consulta útil als estudiosos de la història de les Arts Plàstiques a l’Illa. Anirem creixent en continguts i perfilant les diferents seccions

No. No està tot encara. Ni de lluny. Però ja hem avançat força.

D’altre banda pretenem que aquesta sigui una pàgina viva i el més actualitzada possible

Els propers dies anirem carregant les dades dels pintors actuals, i amb això arrodonirem el contexte dels nostres sis pintors, amb l’abans, l’ara i el després.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.