Carloandrés

La tasca que hem començat

15 de Setembre de 2016 • tracalics

Avui començam una feina que supòs ens durà molts d’anys. Això no em produeix gens de desànim, al contrari, m’engresca per posar-hi tot l’interès. Aquesta pàgina pretén recollir tota la tradició – especialment – de la pintura figurativa a Eivissa, que ara com ara està una mica abandonada, per no dir ignorada. Però també vol ser una pàgina de referència sobre les dades que coneixem de la història de la pintura del segle XX a Eivissa.

Utilitzarem com eix central les figures de sis pintors eivissencs – Portmany, Ferrer Guasch, Carloandrés, Antoni Pomar, Adrián Rosa i Vicent Calbet – que ens pareixen els més representatius, així com els que han assolit una carrera professional de major rellevància dins i fora de l’Illa, en l’àmbit de la nova figuració.

No és la nostra voluntat excloure a ningú, ni tan sols reduir cap mèrit, però la feina exigeix començar per algun lloc, i nosaltres amb millor o pitjor criteri hem triat aquest. Tancarem la relació d’artistes amb aquells que hagin realitzat la seva primera exposició a Eivissa dins el segle XX

Farem també referència a la pintura abstracta, i a altres tendències plàstiques que conformen un diàleg històric amb els nostres sis pintors, i amb el desenvolupament de les Arts Plàstiques a l’illa durant el segle XX.

No vol dir, ni és el nostre pensament, que no s’hagin d’anar ampliant informació i pintors de mèrit en successives edicions. Així com el treball ens ho permeti anirem ampliant i completant la pàgina.

Finalment pretenem crear un repositori que reculli la informació que puguem arreplegar de diferents fonts sobre l’Art a Eivissa, entenent que és tot l’art que s’ha fet, s’ha vist o ha transitat per la nostra contrada.

Rebrem encantats, qualsevol informació útil que ens pugueu facilitar, així com imatges, referències biogràfiques (encara que pareguin anecdòtiques), bibliografia, etc.

Anem-hi!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.