Galeria Ivan Spence

Galeria Ivan Spence (1963 – 1975). Situada al carrer Bisbe Torres. El 1961 el Grupo Ibiza 59 hi va traslladar la seva seu des d‘El Corsario. Va ser el seu director artístic el pintor català Alberto Porta “Zush”, gendre d’Ivan Spence de qui la galeria du el nom. Ivan Spence era alemany, nascut a Berlín l’any 1902, de mare russa i pare escocès. Va celebrar 142 exposicions individuals d’artistes de més de trenta països, a més d’un gran nombre d’exposicions col·lectives. Va organitzar la mostra “Inspiration Ibiza” , d’artistes estrangers residents a Eivissa del citat Grupo Ibiza 59 a les Leicester Galleries de Londres (octubre, 1964). Durant l’any 1965 fou dirigida per Carl van der Voort, que poc després obrí la seua pròpia galeria.

Ivan Spence, Galeria Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera

Revista Eivisa. Núm. 2. 1973. Eivissa catarsi o esteticisme. El món eivissenc del pintor estranger. Martí Bradley, Damià escuder