2012. Pomar: tradición y vanguardia

Exposició al Centre Cultural s’Alamera del Consell d’Eivissa, amb fotografies del seu fill – Toni Pomar – i joies de la seva neboda _Elisa Pomar.