1991. Kunkel. Retrospectiva 1961-1991

Exposició al MACE del 10 de setembre al 16 de novembre de 1991. Hi ha un catàleg editat pel MACE