Vicent Calbet amb Ramon Medina a una exposició a l'Escola d'Arts i Oficis

Calbet Riera, Vicent

Accedir a la pàgina principal de Vicent Calbet Riera.