Galeria Karl Van Der Voort

Galeria Karl Van Der Voort (1968 – 1984/ 1987 – 2006) Inaugurada el 15 d’agost del 68 pel col·leccionista nordamericà Carl Van der Voort, acollí a artistes nacionals i internacionals, assolint un reconegut prestigi. Els anys 80, la galeria, va estar dirigida per l’eivissenca Cati Verdera, fins al seu tancament l’any 2006. Fou un referent de l’art contemporàni a Eivissa.

Van der Voort, Galeria Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera