Una obra de Carloandrés participa a l’exposició “Els secrets de la Muntanya” d’Horacio Sapere al Museu de Mallorca

Fins al 7 de gener podeu visitar al Museu de Mallorca l’exposició d’ Horacio Sapere “Els secrets de la Muntanya” comissariada per Magdalena Aguiló Victory.

L’exposició crea un diàleg entre les obres de Sapere, i els paisatges d’altres pintors, bé de la col·lecció del Museu de Mallorca, bé provinents de col·leccions particulars.

Entre d’altres, podreu veure aquest diàleg a tres, entre una obra d’Horacio Sapere, un paisatge de Fuster i Valiente de principis del segle XX – pertanyent a la col·lecció del Museu – , i una petita obra de Carloandrés de l’època de Morella (Vista del Castell de Morella. Col·lecció d’Horacio Sapere)

Cent anys de pintura a Eivissa. De l’obrador a l’aparador

Part primera. El naixement de l’obrador artístic del Mediterrani (I)

Read more