Monreal, Andrés

(Santiago de Chile, 1932 – Eivissa, Espanya 2012)