SOBRE EL NOSTRE PROJECTE

Avui començam una feina que suposo ens durà molts d’anys. Això no em produeix gens de desànim, al contrari, m’engresca per posar-hi tot l’interès. Aquesta pàgina pretén recollir tota la tradició de la pintura figurativa a Eivissa, que ara com ara està una mica abandonada, per no dir ignorada.

Utilitzarem com eix central les figures de sis pintors eivissencs que ens pareixen els més representatius, així com els que han assolit una carrera professional de major rellevància dins i fora de l’Illa

No és la nostra voluntat excloure a ningú, ni tan sols reduir cap mèrit, però la feina exigeix començar per algun lloc, i nosaltres amb millor o pitjor criteri hem triat aquest.

No vol dir, ni és el nostre pensament, que no s’hagin d’anar ampliant informació i pintors de mèrit en successives edicions. Així com el treball ens ho permeti anirem ampliant i completant la pàgina.

Rebrem encantats, qualsevol informació útil que ens pugueu facilitar, així com imatges, referències biogràfiques (encara que pareguin anecdòtiques), bibliografia, etc.

Anem-hi!